9-10 oktoberScience Park Jönköping

Delta i fjärde upplagan av vår uppskattade

Riskkapitalutbildning

Denna kurs ger dig en grundförståelse för riskkapital. Vi tittar bland annat på hur riskkapitalmarknaden är uppbyggd, hur investerare tänker, hur du kan förbereda bolag inför en kapitalanskaffning, hur hållbarhet och impact hänger ihop med kapitalattraktionen samt hur avtal och ett framgångsrikt samarbete kan fungera i praktiken. Kursen består av både föreläsningar och diskussioner. Dessutom får du ta del av exempel på riktiga pitchar. Kursen avslutas med ett externt inslag tillsammans med en av Sveriges mest framstående investerare. Du behöver inga speciella förkunskaper för att delta i utbildningen.

Detta kommer du att lära dig

Du som har en rådgivande roll – och arbetar som exempelvis affärsutvecklare – hjälper ofta företag och affärsidéer med kapitalanskaffning. Det är dock inte alltid självklart vilken typ av kapital ett företag behöver. Är det riskkapital? Är det ett lån? Eller ska företaget sikta på någon typ av bidrag?

Visar det sig att det är riskkapital som är det bästa finansieringsalternativet uppkommer frågor som: vilken investerare ska vi samarbeta med? Hur tänker investeraren? Hur ska företaget värderas?

Ju mer kunskap och erfarenhet du har som rådgivare, desto lättare blir det för dig att kunna ge rätt stöd till de företag du arbetar med.

Kursen går – utöver detta – även igenom olika risker som behöver beaktas kopplat till en investering, vad som inte får förbises gällande avtal samt potentiella fallgropar. Avslutningen kommer bestå av ett informativt och interaktivt inslag, där du kommer att få möjlighet att lyssna på, ställa frågor till och diskutera med en framstående investerare på nationell nivå.

Innehållet i kursen är även relevant för dig som vill börja investera i startups eller redan har gjort dina första investeringar.

"Kursen var mycket värdefull och gav mig många nya kunskaper och insikter. Programmet var väl avvägt mellan teoretiska och praktiska inslag och givande diskussioner inom gruppen. Vill slå ett extra slag för kursledarna som med ett härligt engagemang och tydliga strukturer gjorde detta till en oslagbar investering i min egen kompetensutveckling!
– Kalle Blohm, Verksamhetschef Incubator, Kalmar Science Park

Agenda dag 1

Efter dag ett kommer du kunna särskilja olika typer av kapital. Du kommer veta vad riskkapital innebär, när det är lämpligt med riskkapital samt vilka faktorer som är viktiga att ha med när du ska förbereda bolag inför en kapitalanskaffning. Du kommer få lyssna på ett antal pitchar och tillsammans med övriga deltagare resonera kring viktiga frågeställningar kopplade till dessa.

Målet med dag ett är att du ska få en kunskapsgrund att bygga vidare på under dag två.

Innehåll

Förmiddag – Modul 1
Grunderna inom riskkapital
När är det lämpligt med riskkapital?
Olika typer av investerare
Hur tänker en investerare?
Interaktiv del – pitch

Lunch

Eftermiddag – Modul 2
Hur tänker en entreprenör?
Hur förbereder man bolagen inför en kapitalanskaffning?
Hur hittar man investerare?
Finansiell plan
Värdering av bolaget
Interaktiv del – pitch

Agenda dag 2

Efter dag två kommer du ha kunskapen som krävs för att kunna bedöma ett föreslaget investeringsupplägg från potentiella investerare och känna dig bekväm med olika förhandlingssituationer. Du kommer också kunna identifiera olika fallgropar som går att hamna i gällande avtal och värdering.

Under förmiddagen deltar affärsjurist Håkan Unbeck och koncern-VD Infobric Group AB Dan Friberg.

Dagen kommer att avslutas med en interaktiv del med investeraren Jeanette Andersson, som har mångårig erfarenhet av finansiering av tillväxtbolag.

Innehåll

Förmiddag – Modul 3
Avtal: innehåll och fallgropar
Förhandling
Investeringsupplägg
Incitamentsupplägg
Due Diligence
Risker
Aktivt ägande: hur skapar man ett fungerande samarbete med investerare?
EXIT
Affärsutvecklarens roll i kapitalanskaffningen

Lunch

Eftermiddag – Modul 4
Extern investerare
Avslutning

Vi håller i utbildningen

Gustav Österström - VD Spectria Invest & styrelesordförande Länsförsäkringar Jönköping (f.d. VD Science Park Jönköpings län)

Martin Harbäck - Affärsutvecklare (f.d. Investment Manager JBD, Relationship Manager Nordea)

Dan Friberg - Koncern-VD Infobric, Grundare JBD, bl a styrelseordförande i SeaTwirl samt privat investerare

Jeanette Andersson - Investerare Nudging Capital & Queen Invest, styrelseordförande Almi Invest Syd

Håkan Unbeck - affärsjurist Unbeck Law (f.d. advokat och partner vid Advokatfirman Glimstedt)

Praktisk information

Dag 1: Onsdagen den 9 okt kl 9-17.30
Dag 2: Torsdagen den 10 okt kl 8-15.30

Plats: Science Park i Jönköping, endast fysiskt deltagande.

PRISEarly bird 9 900 kr/person (ex. moms) vid anmälan senast den 30 juni.

Ordinarie 12 900 kr/person (ex. moms). Inklusive kursmaterial, lunch och fika. Exklusive boende och middag.

ANMÄLAN: Anmäl dig senast den 27 september. Vänta inte med din anmälan. Utbildningen har begränsat antal platser och tidigare kurstillfällen har blivit fullbokade.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Martin Harbäck
Affärsutvecklare & Verksamhetscontroller

Har du frågor om utbildningen? Hör av dig till mig 👋

Telefon: 0702-58 70 01 

E-mail: martin.harback@sciencepark.se

Läs mer

Organized by