17-18 oktoberScience Park Jönköping

Delta i tredje upplagan av vår uppskattade

Riskkapitalutbildning

Denna kurs ger dig en grundförståelse för riskkapital. Vi tittar bland annat på hur riskkapitalmarknaden är uppbyggd, hur investerare tänker, hur du kan förbereda bolag inför en kapitalanskaffning samt hur avtal och ett framgångsrikt samarbete kan fungera i praktiken. Kursen består av både föreläsningar och diskussioner. Dessutom får du ta del av exempel på riktiga pitchar. Kursen avslutas med ett externt inslag tillsammans med en av Sveriges mest framstående investerare. Du behöver inga speciella förkunskaper för att delta i utbildningen.

Detta kommer du att lära dig

Du som har en rådgivande roll – och arbetar som exempelvis affärsutvecklare – hjälper ofta företag och idéer med kapitalanskaffning. Det är dock inte alltid självklart vilken typ av kapital ett företag behöver. Är det riskkapital? Är det ett lån? Eller ska företaget sikta på någon typ av bidrag?

Visar det sig att det är riskkapital som är det bästa finansieringsalternativet uppkommer frågor som: vilken investerare ska vi samarbeta med? Hur tänker investeraren? Hur ska företaget värderas?

Ju mer kunskap och erfarenhet du har som rådgivare, desto lättare blir det för dig att kunna ge rätt stöd till de företag du arbetar med.

Kursen går – utöver detta – även igenom olika risker som behöver beaktas kopplat till en investering, vad som inte får förbises gällande avtal samt olika fallgropar du kan hamna i. Avslutningen kommer bestå av ett informativt och interaktivt inslag, där du kommer att få möjlighet att lyssna på, ställa frågor till och diskutera med en framstående investerare på nationell nivå.

”För mig som VD och affärsutvecklare var kursen oerhört värdefull för att diskutera kritiska avtalsfrågor. Genom verkliga bolagscase fick vi fördjupa oss i värderingsupplägg för att kunna ta detta med oss i vidareutvecklingen av de bolag vi stöttar.”
– Maria Bolin, fd. VD Lead

Agenda dag 1

Efter dag ett kommer du kunna särskilja olika typer av kapital. Du kommer veta vad riskkapital innebär, när det är lämpligt med riskkapital samt vilka faktorer som är viktiga att ha med när du ska förbereda bolag inför en kapital-anskaffning. Du kommer få lyssna på ett antal pitchar och tillsammans med övriga deltagare resonera kring viktiga frågeställningar kopplade till dessa.

Målet med dag ett är att du ska få en kunskapsgrund att bygga vidare på under dag två.

Innehåll

Förmiddag – Modul 1
Grunderna inom riskkapital
När är det lämpligt med riskkapital?
Olika typer av investerare
Hur tänker en investerare?
Interaktiv del – pitch

Lunch

Eftermiddag – Modul 2
Hur tänker en entreprenör?
Hur förbereder man bolagen inför en kapitalanskaffning?
Hur hittar man investerare?
Finansiell plan
Värdering av bolaget
Interaktiv del – pitch

Agenda dag 2

Efter dag två kommer du ha kunskapen som krävs för att kunna bedöma ett föreslaget investeringsupplägg från potentiella investerare och känna dig bekväm med olika förhandlingssituationer. Du kommer också kunna identifiera olika fallgropar som går att hamna i gällande avtal och värdering.

Dagen kommer att avslutas med en interaktiv del med en framstående investerare, där vi tillsammans kommer skapa en diskussion kring viktiga ämnen gällande
investeringar.

Innehåll

Förmiddag – Modul 3
Avtal: innehåll och fallgropar
Förhandling
Investeringsupplägg
Incitamentsupplägg
Due Diligence
Risker
Aktivt ägande: hur skapar man ett fungerande samarbete med investerare?
EXIT
Affärsutvecklarens roll i kapitalanskaffningen

Lunch

Eftermiddag – Modul 4
Extern investerare
Avslutning

Praktisk information

Dag 1: Tisdagen den 17 okt kl 9-17.30
Dag 2: Onsdagen den 18 okt kl 8-15.30

Plats: Science Park i Jönköping, endast fysiskt deltagande.

PRIS: 9 900 kr/person (ex. moms). Inklusive kursmaterial, lunch och fika. Exklusive boende och middag.

ANMÄLAN: Anmäl dig senast den 6 oktober. Utbildningen har begränsat antal platser och an­mälan kan stängas tidigare om platserna tar slut.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Martin Harbäck
Affärsutvecklare & Verksamhetscontroller

Har du frågor om utbildningen? Hör av dig till mig 👋

Telefon: 0702-58 70 01 

E-mail: martin.harback@sciencepark.se

Läs mer

Organized by